ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196
นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 09 6681 6049

นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
เบอร์ติดต่อ 09 8749 5800

นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 09 6681 6049
นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 09 6058 6131
นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 09 6681 6049
X ปิด