ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
78
เดือนที่แล้ว
1,764
ปีนี้
12,117
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
41,884
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130โควิค

-:- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 
-:- มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
-:- นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 /2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม "ESS Help Me" 
-:- ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
-:- ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี 2566
ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
อบต.วังแก้ว เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรม โดยอบต.วังแก้วดำเนินการ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย)
จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลวังแก้ว รวม 7 หมู่บ้าน
กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2566 ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลวังแก้วข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 มกราคม ถึง มีนาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลางน้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พระธาตุทองทิพย์กลุ่มอาชีพน้ำพริกลาบแม่ลำดวน ม.6 ต.วังแก้ว
กลุ่มจักสานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำปางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


X ปิด