พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง